Om Wico Eiendom

Wico Eiendom driver eiendomsutvikling primært i Stavanger-regionen. Vi kjøper tomter, etablerer eiendomsselskap der vi selv er blant aktørene, utvikler eiendommen, selger, bygger og overlever boligene. Wico Eiendom har daglig ledelse i alle prosjektene.

Wico Eiendom er engasjert i boligeiendommer, fritidsboliger og næringseiendommer. Vi vil fremover konsentrere virksomheten til boligprosjekter. I et presset område ønsker vi å bidra til å skaffe gode boliger for alle kjøpergrupper.

Wico Eiendom har attraktive hyttetomter i Nord-Hordaland og boligtomter i Sør-Rogaland under utvikling.

Wico Eiendom ble etablert i 2006. Selskapet er 100 % eid av Helge Wiig Holding, et familieselskap som består av far og fire sønner. Wico Eiendom ledes av Helge Sigve Wiig som har erfaring med tomteakkvisisjon, prosjektutvikling og byggeledelse fra blant annet Kruse Smith AS og AS Betong.

Wico Eiendom er et solid selskap. I 2015 overleverer vi boliger for ca. 500 millioner.