Sentrumsgården, Klepp

90 leiligheter er solgt og 3 butikklokaler leid ut. Klepp sentrum har fått et nytt kvartal. Alt er overlevert kjøper / leietaker.