Mariero Panorama

Mariero anno 2018 framstår som et attraktivt og variert bomiljø med sjarm og sjel. Og det er nettopp her, i det skrånede terrenget ned mot fjorden mellom den etablerte villabebyggelsen i Bruvikveien, at det nå kommer et spennende leilighetsprosjekt med helt særegne egenskaper.

Gå til prosjektside